Usluge

Rešenje za manjak radne snage u 21.veku

 • Viapan Grup je prvi u Mađarskoj koji nudi robote kao zamenu ljudske radne snage.
 • Naše account menadžere će kunsultovati o HR izazovima Vaše kompanije, i preko telefona ili na ličnom sastanku bi predstavili prilagođeno rešenje Vašoj kompaniji.

Tražite ponudu!

Procenjujemo vaše HR izazove i dajemo predloge rešenja bez obzira na veličinu kompanije!

Iznajmljivanje kolaborativnih robota

Roboti nisu zamena za ljudsku radnu snagu!

Cilj naših ko-bota nije zamena ljudske radne snage, nego nadopunjavanje iste, dakle pojednostavljivanje i ublažavanje težih i fizički napornijih zadataka.

Roboti se lako primjenjuju kod obavljanja zadataka koji zahtevaju predznanje i oprezno rukovanje.

Prednosti kolaborativnih robota

Ekonomičan

Troškovi kolaborativnih robota i njihovo održavanje terete nas.

Dostupan

Naši stručnjaci obavljaju montažu, osposobljavanje i održavanje kolaborativnih robota.

Udoban

Svaka briga oko programiranja i održavanja je naša.

Produktivan

Roboti se koriste pored ljudske radne snage a ne umesto ljudske radne snage

Sigurna radna snaga

 • Lako izračunljivi rezultati
 • Minimalan broj nezgoda
 • Zauzima malo prostora, nije potreban poseban radni prostor
 • Dovoljno je servisirati jednom godišnje 

Gde može da se koristi?

 • Pakovanje, logistika
 • Kontrola kvaliteta, testiranje
 • CNC-tehnologija
 • Proizvodnja štampanih pločica za elektroniku
 • Obrada metala
 • Doziranje

Naše poslovanje se temelji na regrutaciji i pronalasku dovoljnog broja radne snage, odnosno na dopunjavanju deficitarne radne snage sa ko-botima. Između partnera i ViaJob-a se sklapa ugovor o međusobnoj saradnji (najam ljudske radne snage ili ko-bota), i tako ćemo pomoći partneru da sačuva svoju tržišnu prednost.

automatizacija